Фирмени документи

Сметка за превод по банков път:

 IBAN: BG38UNCR70001523820401  BIC: UNCRBGSF

София, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД-клон Дондуков

„По света и у нас” ЕООД

 

Общи условия за пътуване на По света и у нас - ИЗТЕГЛИ !!!

Полица застраховка туроператор - ИЗТЕГЛИ !!!

ПО СВЕТА И У НАС ЕООД е търговец по смисъла на Търговския закон с удостоверение от Агенцията по вписванията с № 20080131131536/31.01.2008

ЕИК 200014938, регистрирано по ЗДСС с №  BG 200014938

Туристическа агенция "ПО СВЕТА И У НАС" в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПО СВЕТА И У НАС ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод регистрацията в сайта и във връзка с ползването на туристическата услуга.ПО СВЕТА И У НАС ЕООД  декларира, че ще използва личните данни на потребителя само и единствено във връзка с използваната туристическа услуга или пътуване за служебна обработка и няма да ги предоставя по никакъв повод на трети лица без знанието и съгласието на потребителя.В регистрационната форма на сайта, както и в Договора за туристическите пътувания и резервации ПО СВЕТА И У НАС ЕООД обозначава необходимите за представяне лични данни. С изразяването на съгласие с Общите условия за туристическо пътуване, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвиденените в тях ред и цели за туристическата услуга или пътуване.

ПО СВЕТА И У НАС ЕООД  в процеса на всичките дейности и услуги се ангажира да защитава личните Ви данни. Настоящата декларация разяснява стъпките, които предприемаме, за да защитим личните данни, събрани на нашата интернет страница (електронен магазин за пътувания). Декларацията посочва кои категории лични данни събираме, за какви цели ги използваме, изборът Ви относно използването на предоставени лични данни за Вас, мерките ни за сигурност и как можете да преглеждате и коригирате данни за Вас. Осъществявайки достъп до нашага интернет страница, Вие давате съгласието си за събирането на лични данни и използване на практиките, описани в настоящата декларация за поверителност.

Данни, събирани директно от потребителите. В повечето случаи можете да посещавате нашата страница, без да предоставяте никакви лични данни. В случай, че желаете да ползвате някои от нашите предложение и да извършите плащане през интернет, тогава е необходимо да ни предоставите личните си данни, за да предоставим услугите, заявени от Вас. Личните данни, които събираме, могат да включват:

-          данни за контакт, например Вашето име, възраст, наименование на дружеството /ако действате от името на ЮЛ/, адрес на електронна поща, телефон и факс, физически адрес,предпочитания относно маркетинга по електронна поща, финансова информация, включително номера на кредитни карти, данъчен идентификационен номер /ако сте представител на ЮЛ/,

-          друга информация, например Вашата националност и държава на постоянно пребиваване, която ни позволява да определим дали имате право да ползвате съответните услуги и пътувания и при какви условия /визови режими, срокове на пребиваване/,

-          Вашите запитвания и поръчки за наши пътувания и туристически услуги, както и информация, която ни помага при идентифицирането на най-добрите продукти и услуги за Вас, обратна връзка от Вас за наши пътувания и туристически услуги, включително за нашата интернет страница,

-          мнения, предпочитания и участия в игри и томболи, организирани от дружеството на нашата страница – електронен магазин и Facebook страницата ни в интернет.

Не сте длъжни да предоставяте тази информация. Но ако решите да не го правите, може да не сме в състояние да Ви предоставим поисканата услуга или да извършим транзакцията Ви при заплащане.

Автоматично събирани данни. Определени данни събираме за всички посетители на нашата страница, включително кои предложения разглеждат и харесват, броят на прехвърлените байтове, върху кои линкове кликват и други подобни действия. На сайта ни, в който влизате с регистрация, може да свържем тази информация с Вашата самоличност, за да определим потенциалния Ви интерес към нашите пътувания  и туристически услуги. Възможно е да използваме тази информация и за подобряване на нашите мерки за сигурност. Също така събираме определена стандартна информация, която Вашият браузър изпраща към всеки сайт, който посещавате, например Вашият интернет протокол (IP) адрес, типа, възможностите и езика на Вашия браузър, Вашата операционна система, часът и датата, в които сте осъществили достъп до сайта, както и интернет страницата, от които сте се свързали към нашия сайт. Не свързваме тези данни с Вашата самоличност.Ние ще използваме личните Ви  данни само за целите, свързани с нашата работа, описани по-долу:

1/ Услуги и транзакции. Използваме лични данни, за да предоставим услуги или да извършим транзакции, които Вие сте заявили, например предоставяне на информация за пътувания продукти и туристически услуги на, обработка на заявени и закупени продукти, отговор на искания за обслужване на клиенти, улесняване на използването на нашата интернет страница, обработка на документи, необходими за заявени от Вас пътувания – договори, ваучери, лични карти, международни паспорти  и т.н. С цел да предложим последователност на взаимодействието Ви с ПО СВЕТА И У НАС , информацията, събирана на нашите сайтове, може да бъде съчетавана с информация, която събираме с други способи.

2/ Подобряване на интернет страницата. Може да използваме данни за Вас с цел подобряване на нашият сайт (вкл. мерките ни за сигурност) и обявените в него туристически продукти и услуги, или с цел да направим сайта по-лесен за използване, като премахнем необходимостта многократно да въвеждате една и съща информация, или за персонализиране на личните ви предпочитания или интереси.

3/ Маркетингови съобщения. С Ваше разрешение и по Ваше желание може да използваме лични данни, за да Ви уведомяваме за предлагани от ПО СВЕТА И У НАС продукти или услуги. При събирането на информация, която може да се използва, за да се свържем с Вас относно наши продукти и услуги, Ви даваме възможност да се откажете от получаването на такива съобщения.  Вие избирате дали желаете да получавате нашите електронни съобщение /информационенбюлетин/.Ако изберете да се откажете от абонамента, ще Ви премахнем от съответния списък в рамките на 10 (десет) работни дни.

Използване на "бисквитки" (cookies) и „уеб маяци”."Бисквитките" са малки файлове, които интернет страниците записват на твърдия Ви диск или в паметта на браузъра Ви. Нашияг сайт може да ги използва за проследяване на броя на посещенията Ви в сайта, за проследяване на общия брой посетители на сайта, за определяне и анализ на използването на  сайта от потребителите, за съхраняване на предоставени от Вас данни (например предпочитанията Ви) и за съхраняване на техническа информация относно взаимодействието Ви с нашата интернет страница. Може също така да използваме временни "бисквитки", които се изтриват, когато затворите Вашия браузър, за съхраняване на Вашето потребителско ID, за улесняване на движението Ви в нашият сайт (в частност относно търсенето на информация и направените поръчки) и друга информация, която е полезна при администрирането на сесията. Повечето интернет браузъри автоматично приемат "бисквитките", но обикновено можете да промените настройките на браузъра си така, че да се откажете от "бисквитките" или да бъдете уведомявани, когато на компютъра Ви се запази "бисквитка". Ако изберете да не приемате "бисквитки", може да не сте в състояние да използвате всички функции на нашият сайт. Интернет браузърите също така Ви дават възможност да изтривате съществуващи "бисквитки", макар това да означава, че наличните настройки (включително съхранявано потребителско ID и други предпочитания), ще бъдат загубени.Нашият сайт може да съдържат електронни изображения, познати като "уеб маяци", понякога наричани и еднопикселови gif, които ни позволяват да изчислим броя на потребителите, които са посетили страницата ни. Можем да включваме "уеб маяци" в промоционални електронни съобщения или бюлетини, за да определим дали съобщенията са били отворени и дали върху тях е въздействано, включително дали получателят е кликнал върху линк в съобщението или е препратил съобщението на друго лице.

Разкриване на лични данни. Лични данни, които сте предоставили на ПО СВЕТА И У НАС ЕООД  чрез нашата интернет страница, или лично в офиса на фирмата, няма да бъдат споделяни без Ваше знание и съгласие извън фирмата, освен при условията, описани по-долу:

1/ Разкриване на доставчиците на туристически услуги. В изпълнение на Вашите поръчки ПО СВЕТА И У НАС ЕООД като туроператор работи с контрагенти /хотели, авиокомпании, транспортни фирми/ в страната и чужбина по повод пътуването и настаняването при изпълнениението на туристическите пътувания. Ние предоставяме на тези контрагенти само такива елементи на лични данни, които са им необходими за предоставяне на услугите,когато и доколкото това се налага. Лични данни е възможно да предоставим и на съответни органи по пропусквателния режим на дадена страна – посолства, консулски отдели, ГКПП или други органи на реда на границите на Република България или приемащата държава, при поискване от тяхна страна.

2/ Разкриване във връзка с транзакции. Във връзка с определени транзакции може да разкрием някои или всички предоставени от Вас лични данни на финансови институции /банки/,  превозни компании или пощенски услуги, участващи в изпълнението на услугата.

3/ Разкриване на партньорски сайтове. ПО СВЕТА И У НАС ЕООД работи и като агент по някои туристически пътувания и програми.  Нашата  интернет страница насърчава съвместната дейност между регистрирани потребители по интереси към дадени пътувания. На тези сайтове, собственост на наши договорни партньори – туроператори, може да споделим Вашето потребителско име с други участници за обозначаване на коментарите или предложенията, които правите, като Ваши. От друга страна, при закупуване на туристическо пътуване от фирма партньор,ние сме задължени да предоставим част от личните Ви данни, които сеизискват за осъществяване на Вашата поръчка.  Ние не споделяме с потребителите на тези партньорски сайтове и фирми  Вашето име, данни за контакт или други лични данни.

4/ Разкриване поради други причини. Може да разкрием лични данни, ако сме задължени по закон или при добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо, за да спазим нормативни разпоредби или правни действия, насочени срещу нас, за да запазим и защитим нашите права или имущество, или при спешни обстоятелства, за да защитим безопасността на всяко физическо лице.

На нашата уеб страница има препратки (линкове) към социалната мрежа Facebook. Нейното представяне в Интернет се поддържа изцяло от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).Препратките към Facebook се предлагат в рамките на нашата активност в Интернет и са обозначени посредством логото на Facebook или допълнението „Намерете ни във Facebook” (за тях не се използват Facebook-плъгини). Ако тези препратки се последват чрез кликване върху тях, се активират Facebook-плъгините и браузърът на клиента създава директна връзка със сървърите на Facebook. Ако при посещението си на нашата страница последвате препратките и се логнете във Facebook през вашия личен акаунт, информацията за посещението ви на нашата страница се предава на Facebook и Facebook го регистрира на вашия акаунт.Тази информация се предава и съхранява от Facebook. Ако желаете да избегнете това, трябва преди да кликнете върху препратката към Facebook да излезете от своя акаунт там. Функциите на препратките към Facebook и особено препращането на информации и потребителски данни, не се активират чрез посещението ви на нашата интернет страница, а чрез кликването върху тях.Относно предназначението, обработката и употребата на събираните от Facebook данни, както и относно вашите права, свързани с това и възможностите за използването на съответните настройки за защита на вашата лична сфера, можете да се информирате от указанията на Facebook (http://de- de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Рекламата в нашата интернет страница се оптимизира за Вас посредством анонимно събиране и обработване на данните, с цел да се предвидят бъдещи изисквания и интереси.  Тук става въпрос за данни, които могат да се събират, докато Вие посещавате уеб страници като кликвате върху рекламни банери. По този начин ние можем да анализираме използването на онлайн рекламата, за да Ви предоставим само рекламни банери, които биха били интересни за Вас и които биха отговаряли на вашите интереси ("таргетирана онлайн реклама"). Изключено е събирането на лични данни като име, адрес, E-mail. IP-адресите се анонимизират, така че да се изключи възможността за разпознаване на лицата, които ги ползват.


ПО СВЕТА И У НАС ЕООД се ангажира да защитава сигурността на личните данни. Макар че нито една мярка за сигурност не може да е гаранция срещу евентуални рискове, ние използваме различни защитни технологии и процедури, за да предпазим данните от неразрешен достъп, използване или разкриване. Например съхраняваме предоставените от Вас лични данни на компютърни системи с ограничен достъп, които се намират в сгради, до които достъпът също е ограничен. Когато разглеждате сайт, в който сте влезли като регистриран потребител, или от един сайт към друг, който използва същия механизъм за влизане, ние проверяваме самоличността с помощта на криптирана "бисквитка", намираща се на Вашия компютър. Когато правите поръчка при нас, преглеждате информацията на профила си или предоставяте финансова информация, защитаваме предаването на такива данни, използвайки Secure Socket Layer (SSL) криптиране.

В нашия сайт можете също така да отправите искане за преразглеждане и коригиране на личните данни, събрани чрез нашата интернет страница, да отправяте всякакви запитвания или да изразявате притеснения, които имате по отношение на личните Ви данни, чрез изпращане на електронно съобщение. Възможно е да предприемем стъпки за удостоверяване на самоличността Ви преди да Ви предоставим достъп до лични данни. Можете да ни помогнете да поддържаме коректни данните за Вас, като ни уведомявате за всяка промяна на вашия пощенски адрес, телефонен номер или адрес на електронната поща.

Нашият сайт може да съдържа връзки към други сайтове и публикации, включително сайтове на други дружества, професионални и правителствени организации. Въпреки че се опитваме да поставяме връзки само към сайтове, които споделят нашите високи стандарти и зачитат личната неприкосновеност, ние не контролираме и не носим отговорност за съдържанието, сигурността или практиките за поверителност, прилагани от други сайтове. Трябва да прегледате декларациите за поверителност на тези сайтове, за да установите как те защитават и използват лични данни.

Настоящата интернет страница е предназначена за широката аудитория, макар че съдържа информация, която би могла да е интересна за деца. ПО СВЕТА И У НАС ЕООД обаче не се стреми чрез този сайт да събира лични данни от деца или от непълнолетни лица до 18 години. Ако някоя от нашите програми в сайта е насочена към тях, то ние считаме, че право да решават дали да предоставят личните им данни за  имат само родителите и законните им попечители.

Ако сте дали съгласието си за обработването на личните Ви данни, можете да го оттеглите по всяко време. Ние ще изтрием данните Ви, ако те не са повече необходими или ако Вие сами изрично сте пожелали изтриването им. Молим да се съобразите с факта, че има лични данни, които не могат да бъдат изтрити преди да са изтекли законовите срокове за това, както и данни, които са необходими за отчитането/плащането на използваните услуги.

Вашето доверие е важно за нас. Ето защо ние ще отговорим на вашите въпроси, свързани с обработката на личните данни.Ако имате въпроси относно настоящата декларация за поверителност или обработката на лични данни, моля свържете с нас по електронна или обикновена поща на обявеният в сайта ни пощенски адрес.

 

 

licenz-01.jpg