Политика за поверителност и защита на личните данни в уебсайта www.posvetaiunas.net

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политика”), които се събират от потребителите на уебсайт с адрес:  www.posvetaiunas.net  („Уебсайт”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от „По света и у нас“ ЕООД  в качеството му на администратор на лични данни (”Администратор”, “Ние”) с идентификационен номер  № 200014938 и вписан в Регистъра на администраторите на лични данни в Комисията за защита на лични данни (КЗЛЛД).
В сила от: 25.05.2018 г.

Моля, запознайте се с настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги, ресурси и продукти.

1. Кои сме ние?
„По света и у нас“ ЕООД е дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 200014938 , със седалище и адрес на управление в гр. София, район Изгрев, ЖК Изток, ул. А.П. Чехов № 40, вх. В.


2. Валидност и действие

- Настоящата Политика за защита на лични данни („Политика”) определя какво се случва с Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта.

- Настоящата Политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на Уебсайта („Общи условия”), достъпни тук. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика.

- Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до услугите и ресурсите в Уебсайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Можете да дадете Вашето съгласие за горепосочените действия чрез попълване на Декларация за съгласие при изпращане на резервация или сключване на договор за предоставяне на туристическа услуга чрез email адреса, посочен в Уебсайта, или на място в офиса на компанията.

- Използването на Уебсайта, на неговите услуги и ресурси изисква съгласие за приемането на настоящата Политика. Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: http://www.posvetaiunas.net/?com=com_content&view=page&Itemid=5&lang=bg

- Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

- Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения по настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта, за което ще бъдете известени на посочения от Вас email адрес в процеса на използване на услугите на Уебсайта.

- При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашите лични данни ще бъдат заличени. В случай че сте съгласни, е нужно да изразите своето изрично съгласие с направените промени, като изберете опцията „Съгласен съм с промените” при последващ достъп до Уебсайта.

- „Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес, телефон, email и др.). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

- Публикуваната тук Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствена политика за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиката за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.


3. Какви данни събираме за Вас?

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни. Достъпът до услугите на Уебсайта обаче изисква предоставянето на лични данни, например при изпращане на резервация или сключване на договор за предоставяне на туристическа услуга по имейл или в офиса на компанията и др.

Лични данни, предоставяни от Вас:

Когато правите резервация за туристическа услуга чрез email адреса, посочен в сайта, или на място в офиса на компанията, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за целите на предоставяне на съответната услуга. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с най-строгите законови изисквания за сигурност.

Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 18-годишна възраст. С изпращането на резервация за дадена туристическа услуга, Вие потвърждавате, че сте навършили 18-годишна възраст.
Успешната резервация изисква предоставянето на определени категории данни, които са задължителни за предоставянето на съответната услуга.

При направата на резервация следва да предоставите своите:

- три имена;

- ЕГН;

- номер на лична карта или международен паспорт и валидност;

- адрес;

- email адрес;

- телефон/GSM.


Информацията, предоставена от Вас при резервация, ще бъде видима за съответния доставчик на туристически услуги (хотели, превозвачи, застрахователи или др.), с цел улесняване на комуникацията между страните по резервацията. Следва да бъдете информирани, че е възможно съответният доставчик на туристически услуги, с когото си партнираме, да се намира в страна, намираща се извън Европейското Икономическо Пространство.

Попълването на незадължителните полета при резервация на туристически услуги, изпращане на запитване или в процеса на използване на услугите на Уебсайта е изцяло по преценка на Потребителите.

Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или недобронамерена употреба на лични данни и информация.

Не събираме лични данни, които:

- разкриват расов или етнически произход;

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

- разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

- се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

- се предоставят от потребители, ненавършили 18-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. *Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват Уебсайта, услугите и съдържанието.


Данни, които събираме автоматично:

Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:

- Информация за Вашето Устройство:

Ние събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).

 - Информация за местоположение:

Когато използвате услугите на Уебсайта, е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение. Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и др.

 - Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта:

Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които препраща Уебсайтът, дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта.

Бисквитки:

- Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта или преминавате от една страница към друга.

- С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.

- Ние използваме бисквитки на трети страни. Част от съдържанието в Уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез Уебсайта. Това са „бисквитки от трети страни“. Доставчиците, трети лица, са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за бисквитки.

- Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването на бисквитките, като промени настройките за ползване на бисквитките в браузъра си.

За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

- Cookie settings in Google Chrome         

- Cookie settings in Firefox   

- Cookie settings in Internet Explorer

- Cookie settings in Safari

- Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на Уебсайта.


4. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.

Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели:

- За нормалното функциониране на всички услуги, включително, но не само: за изпращане на поръчки и резервации за пътуване, хотелско настаняване, застраховане и други туристически услуги чрез email адреса, посочен в Уебсайта, или на място в офиса на компанията, както и за изпращане на запитвания, за заплащане на съответните услуги по един от посочените в Общите условия на Уебсайта методи, за попълване на фактура, ваучер, сключване на медицинска застраховка, съставяне на рууминг лист и списъци за граница;

- За да осигурим сигурно и надеждно използване на услугите и съдържанието чрез верификация на правата Ви за достъп до заявените от Вас услуги и ресурси;

- Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на изпратени от Вас предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия Уебсайт;

- Да Ви изпращаме новини, електронни бюлетини, оферти, интересна и полезна информация и други съобщения. Ако не желаете да получавате подобни съобщения от нас или от други партньорски фирми, следва да ни уведомите за това по всяко време чрез формата за отписване, достъпна тук.

- Да Ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до промоции, кампании, игри и др. ресурси на нашия уебсайт, както и инструкции, указания и др. полезно съдържание чрез получените данни за Вашите предпочитания;

- Да Ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия Уебсайт;

- За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги и ресурси в Уебсайта.

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

5. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

- ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;

- въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;

- това се изисква по закон или по силата на едностранен властнически акт на публичен орган;

- има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;

- това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.


Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и предоставянето на Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Вашите лични данни, предоставени при резервация за пътуване, хотелско настаняване или друга туристическа услуга, настояща или бъдеща, достъпна на Уебсайта, ще бъдат видими за съответния доставчик на въпросната туристическа услуга (хотел, превозвач, т.н.) във връзка с правилното й и навременно предоставяне съгласно уговорените между страните условия.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно техни продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни.

6. Вашите права

- По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@posvetaiunas.net

- Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

- Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@posvetaiunas.net

- Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@posvetaiunas.net

- В случай, че част от информацията, която съхраняваме относно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да искате нейното коригиране чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@posvetaiunas.net

- Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@posvetaiunas.net

- Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@posvetaiunas.net Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

- В допълнение, Вие имате право да подадете жалба до компетентния орган в България -Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или онлайн тук.

Потребителят има право да упражни всяко едно от правата си поотделно към всеки един Администратор. В случай на нарушение на някое от законово гарантираните права на потребителите, Администраторите отговарят солидарно за претърпените в резултат на нарушението вреди.

7. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?
Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.
Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, нужен за цялостното предоставянето и изпълнение на съответната резервирана от Вас туристическа услуга, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.
По Ваше желание, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне след отправяне на писмено искане.
По изключение е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

8. Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката.

Рискове

- Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.

- Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организационни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

- Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.


9. Данни за контакт
За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на:
адрес: гр. София, ул. Веслец № 2
телефонен номер: + 359 2 9880842
email: info@posvetaiunas.net

Ако не желаете да получавате повече информация за нашите продукти, трябва да изпратите мейл за отказ на пощенски адрес: info@posvetaiunas.net


Настоящата Политика е в сила от 25.05.2018 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).