Нашите предложения за периода от 01.06.2022 до 01.07.2022