Нашите предложения за периода от 01.09.2021 до 01.10.2021