Фирмени документи

Сметка за превод по банков път:

 IBAN: BG29 CECB 9790 1089 5897 00   BIC: CECBBGSF

София, ЦКБ АД-клон Дондуков

„По света и у нас” ЕООД

 

Общи условия за пътуване - ИЗТЕГЛИ !!!

Полица застраховка туроператор - ИЗТЕГЛИ !!!

ПО СВЕТА И У НАС ЕООД е търговец по смисъла на Търговския закон с удостоверение от Агенцията по вписванията с № 20080131131536/31.01.2008

ЕИК 200014938, регистрирано по ЗДСС с №  BG 200014938

Туристическа агенция "ПО СВЕТА И У НАС" в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

ТА "ПО СВЕТА И У НАС " се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

- има изрично писмено съгласие на клиента;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Комисия за защита на личните данни  -  Номер в регистъра 345356

 

licenz-01.jpg