Нашите предложения за периода от 01.05.2025 до 01.06.2025