Нашите предложения за периода от 01.04.2025 до 01.05.2025