Нашите предложения за периода от 01.01.2025 до 01.02.2025