Нашите предложения за периода от 01.12.2024 до 01.01.2025