Нашите предложения за периода от 01.11.2024 до 01.12.2024