Нашите предложения за периода от 01.10.2024 до 01.11.2024