Нашите предложения за периода от 01.09.2024 до 01.10.2024