Нашите предложения за периода от 01.08.2024 до 01.09.2024