Нашите предложения за периода от 01.07.2024 до 01.08.2024