Нашите предложения за периода от 01.06.2024 до 01.07.2024