Нашите предложения за периода от 01.12.2023 до 01.01.2024