Нашите предложения за периода от 01.11.2023 до 01.12.2023