Нашите предложения за периода от 01.10.2023 до 01.11.2023