Нашите предложения за периода от 01.09.2023 до 01.10.2023