Нашите предложения за периода от 01.08.2023 до 01.09.2023