Нашите предложения за периода от 01.07.2023 до 01.08.2023