Нашите предложения за МНОГОДНЕВНИ периода от 01.06.2023 до 01.07.2023