Нашите предложения за периода от 01.01.2023 до 01.02.2023