Нашите предложения за МНОГОДНЕВНИ периода от 01.12.2022 до 01.01.2023