Нашите предложения за периода от 01.12.2022 до 01.01.2023