Нашите предложения за периода от 01.11.2022 до 01.12.2022