Нашите предложения за периода от 01.10.2022 до 01.11.2022