Нашите предложения за периода от 01.08.2022 до 01.09.2022