Нашите предложения за периода от 01.12.2021 до 01.01.2022