Нашите предложения за периода от 01.11.2021 до 01.12.2021