Нашите предложения за периода от 01.12.2020 до 01.01.2021