Нашите предложения за ДВУДНЕВНИ периода от 01.11.2020 до 01.12.2020