Нашите предложения за периода от 01.11.2020 до 01.12.2020