Нашите предложения за ДВУДНЕВНИ периода от 01.10.2020 до 01.11.2020