Нашите предложения за ДВУДНЕВНИ периода от 01.09.2020 до 01.10.2020