Нашите предложения за МНОГОДНЕВНИ периода от 01.08.2020 до 01.09.2020