Нашите предложения за МНОГОДНЕВНИ периода от 01.07.2020 до 01.08.2020