Нашите предложения за периода от 01.06.2020 до 01.07.2020