Нашите предложения за ДВУДНЕВНИ периода от 01.05.2020 до 01.06.2020