Нашите предложения за периода от 01.04.2020 до 01.05.2020