Нашите предложения за периода от 01.01.2020 до 01.02.2020