Нашите предложения за периода от 01.12.2019 до 01.01.2020