Нашите предложения за ДВУДНЕВНИ периода от 01.11.2019 до 01.12.2019