Нашите предложения за периода от 01.10.2019 до 01.11.2019