Нашите предложения за периода от 01.12.2018 до 01.01.2019